And there was much rejoicing

Löven-SSKLöven-SSKLöven-SSK

  • Steve Potvin, tidigare i Löven.
  • Fansen är nöjda med säsongen.
  • SSK:s klack, det allsmäktiga sändingskontrollspapperet i förgrunden.

Löven-SSKLöven-SSKLöven-SSK

Löven-SSKLöven-SSK

  • Random glädjebilder.