365:334

Vad är nödstoppsknappen till för?

What’s the emergency button for?

334