365:363

Sen jag fyllde år har jag börjat se min ålder överallt.

Since my birthday I’ve started seeing my age everywhere.

363